آغاز عملیات پروژه های کشت مستقیم برنج (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

عملیات اجرای پروژه های کشت مستقیم برنج (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فیض بخش رئیس ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان، خشکه کاری برنج را یکی روش های  تولید برنج دانسته که با توجه به سیاست های مرکز چند سالی است در این خصوص پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی انجام می‌پذیرد.

دکتر فیض بخش اشاره کرد هر چند در این روش عملکرد نسبت به روش سنتی تا حدودی کاهش می یابد، ولیکن از مزایای این روش کاشت می‌توان به کاهش میزان اب مصرفی، سهولت در اجرا، کاهش هزینه های کارگری و آماده سازی زمین که در نهایت باعث افزایش درآمد کشاورز می‌شود. وی خاطر نشان کرد برای سال جدید تعداد ۱۲ پروژه در قالب مقایسه ارقام (سه پروژه)، آبیاری، تغذیه، به زراعی ( یک پروژه) آفات، بیماری ها و علف های هرز( چهار پروژه) خاک ورزی (دو پروژه) تعریف شده که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

پاسخ دهید