دریافت امتیاز و تقدیر دکتر محمد علی دهقان پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر محمد علی دهقان عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر صابر گلکاری رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر دهقان پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید گندم دیم به نام پایا مناسب برای کشت در مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور، همراه با دریافت ۰/۵ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.

روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.

پاسخ دهید