جلسه فنی و بازدید از مزارع گیاهان داروئی شهرستان کلاله به همت پژوهشگران بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازدید از مزارع گیاهان داروئی شهرستان کلاله و تشکیل جلسه فنی در مدیریت شهرستان کلاله به همت پژوهشگران بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای انتقال یافته های علمی و اجرای طرح نظام نوین ترویج و حضور محققان معین در مزارع و پیگیری و اصلاح و ارتقای موضوعات مرتبط و ارائه راهکار برای بهبود بهره وری، که یکی از رسالت های این مرکز می باشد محققان بخش زراعی و باغی مرکز از مزارع شهرستان کلاله بازدید نمودند.

در این برنامه دکتر حسین رضوانی و مهندس علیرضا الازمنی محققان مرکز به همراه مهندس قرنجیک مدیر ترویج شهرستان کلاله جلسه ای با کارشناسان و مروجان پهنه و کارشناسان بخش باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی کلاله  در خصوص مسائل و مشکلات و راهکارهای توسعه کشت گیاهان داروئی در اراضی مستعد شهرستان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسائل فنی و بازاریابی گیاهان داروئی از جمله زیره سبز، سیاه دانه، گل گاوزبان و گل محمدی که در این شهرستان مورد کشت و کار قرار گرفته اند بحث و تبادل نظر انجام گرفت. در پایان نیز با همراهی کارشناسان پهنه و محققان معین مرکز بازدیدی از مزرعه گل گاو زبان مهندس رمرودی واقع در روستای قنات شهرستان کلاله بعمل آمد و از نزدیک مسائل و مشکلات آن مورد بررسی و نکات فنی و توصیه های لازم ارائه گردید.

پاسخ دهید