بازدید محققان بخش غلات موسسه اصلاح بذر از مزارع استان و مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

گروهی از محققان بخش غلات در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور از پروژه ها، آزمایشات، ارقام و لاین های تکثیری گندم و جو کاشته شده ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مزارع کشاورزان استان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حسن مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه دکتر نجفی میرک رییس بخش غلات و دکتر منوچهر خدارحمی مسئول بخش غلات اقلیم شمال کشور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور به همراه تیم اعضای کمیته فنی بخش: دکتر سوقی و دکتر دهقان و مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان از مزارع گندم ایستگاه گرگان و مزارع ارقام گندم آبی PVS  و مزارع کشاورزان منطقه بازدید نمودند.

شایان ذکر است پیش از این بازدید گروه حاضر در نشستی با حضور دکتر فرجی ریاست مرکز به تجزیه تحلیل شرایط غلات کشور و استان پرداختند.

پاسخ دهید