ارائه گزارش جامع برنامه ها، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی غلات مرکز تحقیقات و آموزش گلستان توسط دکتر سوقی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

دکتر حبیب اله سوقی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی و پژوهشگر غلات، گزارش فاخر برنامه ها، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی غلات و نحوه  انتقال کاربردی آن در استان گلستان را در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که عصر روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در محل تالار اجتماعات استانداری گلستان برگزار شد ارایه داد و به معرفی روشنی از بخشی از فعالیت های مرکز بزرگ  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، برای استاندار، معاونان و مدیران ارشد استان پرداخت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سوقی در بخشی از سخنان خود در خصوص ارقام و لاین های جدید گندم در استان گلستان گفت: نقش ارقام جدید در جهش تولید و افزایش عملکرد و تولید گندم در استان گلستان به طور روشنی موثر بوده است به طوریکه محققان مرکز با معرفی ارقام نوین از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط ۵۲ کیلوگرم در هکتار، هر سال میانگین عملکرد دانه را افزایش داده اند و در این زمینه ارقام متعدد گندم را به کشاورزان استان معرفی نموده اند. با این وجود هنوز پتانسیل عملکرد گندم در این اقلیم با توجه به حاصلخیزی خاک ها و وجود رطوبت نسبتا مناسب در حد مطلوب نیست و باید ارقام جدید معرفی شوند تا با سازگاری با شرایط مختلف محیطی، فصل زراعی، سیستم های زراعی و دارا بودن تحمل یا مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده و خصوصیات کیفی مناسب موجبات افزایش عملکرد و تولید را فراهم آورند.

دکتر سوقی همچنین گفت: در این زمینه در سال های اخیر فعالیت های زیادی توسط محققان غلات مرکز گلستان انجام شده است. لاین‌های N-92-9، N-92-19 و N-93-9 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در حال تکثیر بذر می باشند. استفاده از این لاین‌های جدید گندم منجر به افزایش متوسط تولید گندم در استان و حفظ ثبات و پایداری تولید گندم و جلو گیری از نوسانات شدید عملکرد در اثر وقوع تنش های شدید محیطی خواهد شد.

پژوهشگر غلات ادامه داد: سطح کاشت مورد انتظار فقط برای لاین N-92-19 حداقل ۷۰ هزار هکتار در استان گلستان است که به جای رقم مروارید کشت خواهد شد و با توجه به اختلاف عملکرد ۸۵۲ کیلوگرم در هکتار انتظار می رود که تولید استان ۵۹۶۴۰ تن افزایش یاید.

دکتر سوقی با توجه به مزایای رقم فوق گفت: این رقم گندم تحمل بسیار خوب نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله دارد که با کاهش یا حتی عدم نیاز به سمپاشی باعث کاهش هزینه کشاورز و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی سموم شیمیایی خواهد شد.

پاسخ دهید