برگزاری جلسه بررسی راهکارهای اجرایی طرح یاوران تولید در استان گلستان

نخستین جلسه چگونگی اجرای طرح جدید یاوران تولید به محوریت محققان معین استان و پژوهشگر،مروجان ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ با حضور مدیران مرکز و همکارانی از سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در سالن قدس سازمان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه مسائل، مشکلات و راهکارهای اجرائی طرح یاوران تولید استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی با بررسی پیشنهادات و پرتکل های ارسالی از سازمان تحقیقات و بکاری گیری و چگونگی اجرای طرح، باعث شکوفائی هر چه بیشتر و بهتر تولید در این استان منجر شود.

پاسخ دهید