اجرای طرح مقایسه روش های تغذیه متعادل بر اساس مرحله نمو گیاه در روش خشکه کاری بر افزایش عملکرد برنج به همت محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت مهندس مریم سبطی پژوهشگر بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، طرح ملی مقایسه روش های تغذیه متعادل بر اساس مرحله نمو گیاه در روش خشکه کاری بر افزایش عملکرد برنج در دست اجرا می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمدرضا پهلوان راد رییس بخش تحقیقات خاک و آب با اشاره به اینکه در ابتدای طرح و مراحل کوددهی هستیم در این خصوص گفت: بخش تحقیقات خاک و آب در روند پژوهش امکان و شیوه کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری)، که در قالب پروژه های مختلف در ایستگاه عراقی محله گرگان و با همکاری پژوهشگران بخش های مختلف تحقیقاتی در دست انجام و بررسی می باشد با اجرای طرح فوق در این برنامه فعالیت دارد و عناوین مورد مطالعه در این طرح به شرح زیر می باشد:

۱- مدیریت عناصر غذایی خاک از طریق آزمون خاک و تامین نیاز غذایی گیاه بر اساس توان خاک و مرحله نموی گیاه در روش خشکه کاری برنج

۲- افزایش عملکرد و کارایی روش مصرف کود در برنج در روش خشکه کاری

۳- حفظ حاصلخیزی و مدیریت پایدار خاک و تولید برنج در مناطق مستعد

پاسخ دهید