برگزاری جلسه سوم کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداری در همایش گام دوم انقلاب

سومین جلسه برنامه ریزی کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداری در همایش نقش جهاد کشاورزی در تحقق گام دوم انقلاب با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه، کارشناسان واحد اجرا، بهره برداران حقیقی، مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در مرکز و محققان بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، در محل تلار پروفسور ارشاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به­ گزارش روابط عمومی و امور بین­ الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: این کارگروه با هدف بررسی چالش ها، مشکلات، پتانسیل ها و توانمندی ها و راهکارها و پیشنهادات در جهت توسعه پایدار و ارتقای بهره وری در این حوزه را در سه جلسه متوالی که در سه هفته برگزار گردید مورد بررسی قرار داد و مقرر شد نتایج حاصل از هم اندیشی و بارش فکری اعضا، در قالب یک سخنرانی در همایش ارائه شود.

     در جلسه سوم این کارگروه که با هدف بررسی راهکارها و پیشنهادات عملی حل مشکلات در حوزه منابع طبیعی برگزار شد حاج آقای سائری نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و حاج آقا خادملو مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز حضور داشتند. در این جلسه حاج آقای سائری ضمن استقبال از بحث های فنی این جلسه خواستار استمرار کار گروه بعنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر نماینده ولی فقیه شدتا به یاری خدا شاهد رفع معضلات و ارتقای و بهره وری در جنگل، مرتع ، حوزه های آبخیز، گیاهان دارویی و …. باشیم.

پاسخ دهید