بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

معرفی بخش

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کاربرد مبانی مهندسی در حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی، مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی، صنایع غذائی و فناوری پس از برداشت، پژوهش های جامع و مستمری را مد نظر قرار داده و با افزایش تحقیق و پژوهش های کاربردی به منظور دست یابی به حداکثر بهره وری از منابع و در جهت پاسخگویی به پرسشها و نیازهای تحقیقات فنی و مهندسی گام برمی دارد. لذا بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی نیز با تکیه بر همت و تلاش وافر اعضای هیئت علمی، کارشناسان، تکنسین ها و سایر پرسنل بخش و با حمایت موئسسه و حوزه های ستادی در مرکز و ارتباط موثر با سازمان های تحقیقاتی و اجرایی از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در زیر گروه های تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی،  تحقیقات مهندسی ماشین های کشاورزی و تحقیقات مهندسی صنایع غذایی به مطالعات و پژوهش های خود ادامه داده و در طی کمتر از دو دهه فعالیت، بیش از ۵۰ طرح تحقیقاتی را به مرحله اجرا درآورده است.
بعضی از اهداف مهم و تحقیقاتی گروه تحقیقات مهندسی آبیاری و  زهکشی  عبارتند از:
– بررسی و تحقیق در مورد مسائل و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و روش های نوین آن.
– ارزیابی راندمان های آبیاری و بررسی روش های افزایش عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی.
– امکان استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری تکمیلی محصولات زراعی.
– کاربرد مدل های شبیه سازی در مدیریت آبیاری .
– ارتقای بهره وری آب با استفاده از مدیریت های مختلف آبیاری.
زمینه فعالیت گروه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی نیز بر مبنای اهداف می باشد:
– استفاده از ضایعات کشاورزی- صنعتی جهت تولید منابع جدید انرژی زا مانند تولید قارچ های خوراکی و دارویی.
– بررسی و تعیین شرایط بهینه نگهداری مواد خام کشاورزی و کاربرد فن آوری های نوین درتولید محصولات غذایی.
– کاربری های جدید برای برخی از محصولات کشاورزی نظیر تولید مالت.
– بهینه سازی عملیات تولید فرآورده های غذایی.
دامنه فعالیت های گروه تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی عبارتند از:
– اصلاح و بهینه کردن روش های خاک ورزی به منظور آماده سازی بستر بذر مطلوب.
– کارایی و استفاده صحیح از ادوات در عملیات های مختلف کشاورزی.
– طراحی، اصلاح و بهینه سازی ماشین ها و ادوات خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت مطابق با نوع خاک، عملیات زراعی و شرایط منطقه.
– مطالعه و بررسی روش های نوین کشت با محدودیت زمانی و مدیریت صحیح درمکانیزه نمودن امور زراعی.
بخش فنی و مهندسی با توجه به زیر گروه های کاری دارای دو آزمایشگاه صنایع غذایی و آزمایشگاه آبیاری بوده که مجهز به دستگاه های ثابت و پرتابل پیشرفته و متعددی می باشد. در آزمایشگاه های فوق، آزمایشات کمی و کیفی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با اولویت دانه های روغنی و غلات انجام شده و همچنین بعضی از فاکتورهای مربوط به آب، خاک و گیاه در مراحل مختلف رشد محصول زراعی مورد سنجش قرار می گیرد.


پژوهشگران و کارکنان بخش

جلال محمدزاده (رئیس بخش)
مدرک تحصیلی :  دکتری صنایع غذایی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : jmohamadzadeh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۵۷۳۵۷۵۲۹
توضیحات :

 

علیرضا قدس ولی
مدرک تحصیلی : دکتری – صنایع غذایی
مرتبه علمی : دانشیار پژوهش
پست الکترونیک : qodsevali@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۰۱۴۸
توضیحات :

 

علیرضا کیانی
مدرک تحصیلی : دکتری- علوم مهندسی آبیاری
مرتبه علمی : استاد پژوهش
پست الکترونیک : akiani71@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۵۳۹۶۴
توضیحات :

 

حمیدرضا صادق نژاد
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : hsadeghi1347@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۵۰۸۵۰
توضیحات :

 

محمد حسین رزاقی
مدرک تحصیلی : دکتری (فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت و مکانیزاسیون کشاورزی)
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : Mh_Razzaghi@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۳۶۶۴۲۲۲۵۵
توضیحات :

 

یحیی ابومردانی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی : فوق لیسانس
پست الکترونیک :
تلفن تماس : ۰۹۱۱۷۲۵۰۵۲۰
توضیحات :

 

صدیقه نجفی
مدرک تحصیلی : کارشناس شیمی
مرتبه علمی : لیسانس
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
توضیحات :

 

رحیم طبرسا
مدرک تحصیلی : کارشناس زراعت
مرتبه علمی : لیسانس
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
توضیحات :