تاریخچه مرکز

با توجه به اهمیت پژوهش و تحقیق در توسعه جوامع بشری ، بدون تردید توسعه کشاورزی استان گلستان نیز به سهم خود مرهون انجام تحقیقات کاربردی، آموزش وترویج یافته های تحقیقاتی بوده که درطی چند دهه فعالیت بخش های تحقیقاتی مختلف در استان صورت گرفته است.
نخستین واحد و هسته تحقیقاتی در استان در سال ۱۳۳۹ تحت عنوان” اداره اصلاح و تهیه نهال و بذر گرگان و گنبد” شکل گرفت. در ادامه فعالیت، سایر بخش ها و واحدهای تحقیقاتی به این مجموعه اضافه شدند تا این که سرانجام با رشد و توسعه استان و گسترش دامنه فعالیت های تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به وضعیت کنونی در سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. هم اکنون این مرکز با دارا بودن ۶ بخش و ۲ واحد تحقیقاتی و با عنایت به حضور و بهره مندی از فعالیت های علمی و پژوهشی بیش از ۶۰ نفر عضو هیأت علمی در مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، ۶۰ نفر محقق و کارشناس، حدود ۵۰ نفر کاردان و با حمایت و همیاری بیش از ۱۰۰ نفر نیروی اداری و پشتیبانی، به ارایه و پیشنهاد پروپوزال و اجرای سالانه بیش از ۳۰۰-۲۵۰ طرح و پروژه تحقیقاتی ملی و استانی در حال انجام وظیفه می باشد، که بدین منظور علاوه بر استفاده از امکانات موسسات پژوهشی و تحقیقاتی مادر در کشور، از پتانسیل های موجود در ۴ ایستگاه تحقیقاتی و ۱۰ آزمایشگاه تخصصی در کنار سایر امکانات استانی و کشوری خود بهره می برد.

شرایط و فعالیت های تحقیقاتی همکاران مرکز سبب گشته که نتایج بدست آمده را در طول سال به صورت گزارشات نهایی، مقالات علمی ـ پژوهشی در مجلات بین المللی و تحقیقاتی، ارایه شده و یا در قالب کارگاه های آموزشی، ایراد سخنرانی های علمی در همایش و کنگره های بین المللی ،داخلی و خارجی، برپایی نمایشگاه های تخصصی، بازدیدهای علمی، همکاری فعال در پروژه های دانشجویی و فعالیت های ترویجی (برگزاری روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها، نشریات فنی و ترویجی  و …) در دسترس و استفاده بهره برداران قرار دهند. همکاری با سایر موسسات آموزش عالی استان از دیگر فعالیت های محققین مرکز می باشد.

 chart