ایستگاه تحقیقات گرگان

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله)

ایستگاه در سال ۱۳۳۷ با عنایت به دارابودن  شرایط مساعد جهت انجام تحقیقات کشاورزی و با وسعتی حدود ۴۰ هکتار تاسیس گردید که در ۶ کیلومتری شمال گرگان با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی  و طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۲۵ درجه شرقی واقع شده است. بسیاری از پروژه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه ؛  به نژادی و به زراعی غلات، دانه های روغنی، ذرت و گیاهان علوفه ای، حبوبات، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ، تغییر عناصر غذایی در خاک و گیاه، آماده سازی بستر بذر ونهال و  … در این ایستگاه توسط قریب به ۱۵ نفر عضو هیأت علمی و همکاری حدود ۱۰ نفر کارشناس و کمک کارشناس و با حمایت و پشتیبانی نزدیک به ۲۰ نفر نیروی اداری و خدماتی مطالعه و به مرحله اجرا می آید . لذا این ایستگاه هر ساله به عنوان یکی از ایستگاه های معتبر و مهم تحقیقات کشاورزی در شمال کشور مورد بازدید کارشناسان خارجی و داخلی و دانشگاه های مختلف قرار میگیرد. ضمنا این ایستگاه موقوفی بوده و سالانه به سازمان اوقاف اجاره پرداخت میکند. مهم ترین پروژه ها و طرح های تحقیقاتی درحال اجرا درایستگاه تحقیقات گرگان عبارتند از: – پروژه غلات (پروژه برنامه های به نژادی گندم نان، جو بدون پوشینه، بیماری های غلات و تناوب کشت آنها):  با توجه به اهمیت و نقش غلات درتوسعه کشاورزی و اقتصاد کشور ، پروژه های تحقیقاتی غلات در استان همواره مهمترین هدف خود را درجهت ایجاد تنوع ژنتیکی برای دستیابی به ارقام پرمحصول و متحمل به استرس های زنده و غیر زنده متمرکز نموده است ، که بر این اساس همه ساله ازطریق انجام دورگ گیری وانتخاب بهترین لاینها ،آنها را در آزمایشات پیشرفته مورد ارزیابی قرار میدهد .لذا انجام تحقیقات به نژادی گندم نان درطی ۴۰ ساله گذشته، معرفی ارقامی چون : اینیا ، ناز، گلستان ، رسول، فلات، خزر۱ ، اترک، تجن ، شیرودی، مغان۳ ، آرتا و دریا رابرای مناطق آبی و ارقام زاگرس وکوهدشت را جهت کشت در  مناطق دیم  استان به ارمغان داشته است.  – پروژه سیب زمینی و حبوبات : ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دو رگ گیری درگیاه باقلا و ارزیابی نسلها در باقلا ونخود، ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام سیب زمینی در مناطق کوهستانی استان ، معرفی باقلا رقم جدید   Aquodolce ومعرفی رقم جدید امید بخش ماش VC-1973-A با ویژگی نظیر  ایستاده بودن بوته، زودرسی، تعداد بوته، عملکرد بالاترو مقاوم به بیماری ، معرفی نخود ارقام آرما ن آزاد و هاشم وانجام سایر فعالیتهای تحقیقاتی و برنامه های تولید بذر حبوبات آبی کشور از اهم فعالیتهای پروژه سیب زمینی وحبوبات در ایستگاه بوده است.   پروژه تناوب زراعی :  مهمترین هدف در اجرای  این پروژه ، دستیابی به بهترین نوع تناوب کاشت در بین مهمترین گیاهان زراعی استان (که شامل کشت بهاره وپائیزه بوده ) می باشد. در گیاهان پائیزه مانند ؛ گندم نان ، جو، کلزا ، باقلا و درکشت  تابستانه مثل ذرت، پنبه ، لوبیای روغنی  را شامل می شود . – پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای: تولید لاین های ذرت دانه ای و مقایسه هیبرید های تولیدی از مهمترین برنامه های در دست اجرا پروژه ذرت دانه ای می باشد در همین راستا هر ساله طی مراحلی لاین ها و هیبریدهای مناسب گزینش  و وارد برنامه های به نژادی و تولید لاین ها می گردد. از طرفی با مقایسه هیبرید های تولیدی درداخل کشور تلاش کرده تا بتوان هیبرید های مناسب منطقه را شناسایی نمود.همچنین هر ساله طرح های متعددی در قسمت به زراعی و با هدف پرکردن خلأ تولید و رسیدن به پتانسیل عملکرد واقعی گیاهان فوق به اجرا در می آید. تولید هیبرید های جدید سورگوم علوفه ای (در قالب طرح های استانی) و مقایسه لاین های تولیدی آن (در قالب طرح ملی) و همچنین  بررسی سازگاری سایرگیاهان علوفه ای مانند ارزن دم  روباهی، ارزن معمولی، ارزن نوترفید، ذرت شیرین، ماشک، خلر، خردل علوفه ای، کدوی علوفه ای، چغندر علوفه ای، ترشک و شبدر برسیم  از دیگر فعالیت های این پروژه در قسمت به زراعی و به نژادی است .ضمناً تولید بذر ارزن دم روباهی، ارزن معمولی و لاین ذرت شیرین و شبدر برسیم هر ساله در این پروژه صورت می گیرد.


اطلاعات کلی ایستگاه:

* سال تاسیس: ۱۳۳۷

* مساحت ایستگاه: ۴۰هکتار

* ارتفاع از سطح دریا: ۵.۵متر

* میزان بارندگی سالیانه: ۴۵۰-۴۰۰میلی متر

* موقعیت جغرافیایی: عرض جغرافیایی:۳۶ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی  طول جغرافیایی:۵۴ درجه و ۲۵ درجه شرقی


پروژه های تحقیقاتی ایستگاه:

غلات

دانه های روغنی

ذرت و گیاهان علوفه ای

حبوبات، سبزی و صیفی


مسئول ایستگاه:

محمد تقی فیض بخش
مدرک تحصیلی : دکتر زراعت
مرتبه علمی : عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : Faiz_54@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۳۳۴۷
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای