واحد انتقال فناوری و تجاری سازی

نظر به اینکه تحقیقات در تمامی زمینه ها راه گشای مشکلات و معضلات اجرائی بوده و با کمترین سرمایه، پرخطرترین مسیر کاری را با حداکثر اطمینان در طی کوتاه‌ترین زمان ممکن تضمین می نماید، از سوی دیگر با عنایت به اینکه انتقال گسترده و موثر اطلاعات علمی و فنی می تواند بیشترین کمک را به اهداف جوامع رو به رشد و نیز برای خوب زیستن بنماید، لذا  اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی و پرسنل با تجربه و زحمتکش مرکز که با صرف هزینه های سنگین و جبران‌ناپذیری چون سرمایه عمر، به سلاح علم و دانائی مجهز شده و با وجود تنگناهای مالی و اداری، نسبت به اجرای طرح های تحقیقاتی و تهیه گزارشات، تالیف نشریات و مقالات علمی- تحقیقاتی  همت می گمارند.
در همین راستا به منظور ارج نهادن به فعالیت‌ها و در جهت سرعت بخشیدن در اطلاع رسانی تلاش های این عزیزان، واحد انتقال یافته های تحقیقاتی و گروه انتشارات فنی مرکز که اعضای آن را نمایندگان بخشهای تحقیقاتی مختلف مرکزتشکیل داده در طی سال های اخیر، بطور جد فعالیت خود را آغاز نموده است که دراین مدت کوتاه نسبت به برگزاری ده ها روز مزرعه، کارگاه های آموزشی، ایراد سخنرانی های علمی، اجرای برنامه های فنی ـ ترویجی از طریق صدا و سیمای استانی، آماده سازی ده ها نشریه فنی – ترویجی تالیفی همکاران و چاپ آنها توسط مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، ثبت نشریات علمی ـ  فنی و اخذ چندین شماره فروست از مرکز اطلاعات و مدارک علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت آثارعلمی همکاران که در عناوین و موضوعات گوناگون تالیف گردیده ، اقدام و مشارکت فعال داشته است. امید می رود که این حرکتها به‌ نوبه خود در افزایش  سطح  دانش و توانائی های کشاورزان، دامداران، باغداران، مرغداران  و نیز میزان تولیدات و فرآورده های کشاورزی و دامی آنان و… موثر واقع گردد.