اجرای طرح های پژوهشی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

روند اجرای طرح های پژوهشی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در بهار ۱۳۹۹ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی این حوزه و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده این چنین گفت:

  • بازدید و یادداشت برداری از  طرح VCU کلزا در چندین نوبت در فروردین و اردیبهشت در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه انجام به نحو احسنت صورت پذیرفت.
  • بازدید و یادداشت برداری از طرح پست کنترل غلات و کرتهای مرجع غلات در در فروردین و اردیبهشت ماه در ایستگاه تحقیقاتی گرگان با حضور کارشناسان واحد ثبت و همچنین محققان غلات ایستگاه تحقیقاتی گرگان انجام شد.
  • جانمایی و هماهنگی اولیه جهت اجرای طرح VCU پنبه دکتر حمیدی اردیبهشت ماه ۹۹ در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش انجام شد.

پاسخ دهید