بازدید دکتر بازرگان معاون وزیر جهاد کشاورزی از گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به استان گلستان از برنامه ها، طرح ها، مزارع تحقیقاتی و بخشی از گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹  بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر اسماعیل خانیان، ریاست موسسه علوم دامی کشور، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد دکتر بازرگان از فعالیت ها و دستاوردهای تحقیقاتی این ایستگاه بازدید و در جریان روند فعالیت های پژوهشی و آموزشی این مرکز در  استان قرار گرفت.

در موضوع روند طرح ها، پروژه ها و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) نیز به طور ویژه، دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز در خصوص روند این برنامه که در سال های پیش به طور مشترک بین مرکز تحقیقات، موسسه تحقیقات برنج و سازمان جهاد کشاورزی بصورت مقدماتی و محدود مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات جامعی را ارایه نمود و در ادامه گفت: در سال جاری نیز در ادامه تکمیل دانش فنی خشکه کاری برنج، بسته تقریبا کاملی از موضوعات مختلف شامل آبیاری و روش­های آبیاری، شیوه­ های ­کشت، گیاه­پزشکی، ارقام، تاریخ کاشت و تراکم، تغذیه و مسایل کیفی طراحی شده است که با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور در ایستگاه موصوف در حال مطالعه است و تا کنون به دستاوردهای مشخصی رسیده ایم.

همچنین در ادامه از مزارع کنجد ناشکوفا نیز بازدید به عمل آمد.

پاسخ دهید