برگزاری چهارمین جلسه ادواری مسولان ایستگاه های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در سال ۹۹

چهارمین جلسه ادواری سال ۹۹ مسولان ایستگاه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ در محل ایستگاه تحقیقاتی گنبد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقاتی زراعی باغی، مسول دفتر فنی مرکز، مسول واحد آموزشی پژوهشی کردکوی و مسولان ایستگاه های تحقیقاتی عراقی محله گرگان، چالکی، گنبد، ورسن، مراوه تپه، اینچه برون و شوری اتجام شد.

در این نشست که با موضوع کشت تابستانه و پیش بینی برای کاشت پاییزه وتولید بذر برگزار شد، دکتر فرجی و دکتر قدس ولی دیدگاه و نظرات خود را در خصوص مسائل کلی ایستگاه ها، بررسی موضوعات مرتبط با برداشت مزارع با توجه به پیش روی بودن آن، هماهنگی ماشین ها و ادوات برداشت و سایر نیازهای این برنامه و دیگر نکات مهم این حوزه از جمله آماده سازی مزارع برای کشت های آینده را بیان داشتند.

در ادامه هر یک از اعضای جلسه درخصوص وضعیت ایستگاه ها و واحد متبوع، برنامه های توسعه ای، مشکلات و موانع پیش روی و بویژه با توجه به فصل و زمان اوج برنامه های طرح و پروژه ها، مباحثی را مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند.
در این نشست مقرر شد که پس ازجلسه بذر دراختیار ایستگاه ها قرار گیرد تا کشت انجام گیرد

پاسخ دهید