برگزاری آزمون سنجش مهارت در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

 آزمون سنجش مهارت در رشته تولید نهال و جنگل کاری در محل ساختمان شهید حاجی کریمی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص کفت: آزمون عملی رشته تولید نهال و جنگل کاری در هفته گذشته در محل معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان و شهرستان های گنبد و آزادشهر و آق قلا با گروه بندی در قالب گروههای شش نفره با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این دوره از آزمون بالغ بر ۲۰۰ نفر در سطح استان در سنجش مهارت رشته تولید نهال و جنگل کاری ثبت نام نمودند که آزمون تئوری به صورت اینترنتی در ۲۳ شهریور ماه به صورت همزمان در شهرستان های فوق برگزار گردید. در پایان در صورت قبولی در آزمون های عملی و نظری به متقاضیان گواهینامه مهارت تولید نهال و جنگل کاری اعطا می گردد.

پاسخ دهید