بازدید متخصصان موسسه تحقیقات برنج کشور از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر محمدرضا یزدانی متخصص آبیاری موسسه تحقیقات برنج کشور از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز در خصوص روند خشکه کاری برنج در سال های گذشته و سال جاری که به طور مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات جامعی را ارایه نمود و در ادامه گفت: در سال جاری برای تکمیل دانش فنی خشکه کاری برنج، بسته تقریبا کاملی از ۱۲ طرح در زمینه به زراعی،آبیاری،آفات، بیماری ها، علف های هرز، تغذیه و مکانیزاسیون طراحی شده است که با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور در ایستگاه موصوف در حال مطالعه است.
سپس دکتر محمد تقی فیض بخش مسئول ایستگاه و دیگر مجریان در رابطه با طرح در دست اجرا توضیحات کاملی را ارایه نمودند و به پرسش¬ های همکاران موسسه پاسخ دادند و مقرر شد جهت تصویب برخی از طرح ها، تصمیماتی اتخاذ شود.

پاسخ دهید