مصاحبه پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با خبرگزاری ایسنا

مهندس محمدرضا پارسامهر محقق آبخیزداری بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مصاحبه با خبرنگار رسانه ایسنا حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس پارسامهر در این مصاحبه مهمترین مسائل حوزه های طبیعی استان را تشریح نمود. ایشان در این مصاحبه به دو موضوع مهم و روز استان، شامل سیل و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی حوزه زیارت پرداخت.
محقق آبخیزداری در مورد بحث سیل استان که سال هاست به عنوان یک معضل اساسی خسارات زیادی به زیر ساخت های استان وارد نموده است پس از تشریح فرآیند شکل گیری و بروز سیلاب از نگاه تخصصی به بررسی وضعیت استان از نظر سیل خیزی پرداخته و با توجه به بحث حوادث طبیعی و غیر طبیعی عنوان کرد که بروز سیلاب در استان از حالت غیرمترقبه به یک پدیده عادی و قابل پیش بینی تبدیل گردیده است و دلیل آن نیز بروز سیلاب های اخیر در مناطق مختلف استان می باشد.
بحث تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری در حوزه آبخیز زیارت و مسائل و مشکلات ناشی از ساخت و سازهای بی رویه در این حوزه موضوع بحث بعدی بود. در این رابطه بحث مشکلات ناشی از فرسایش های توده ای و ویژگی های زمین ساختی این حوزه و خطرات مرتبط با آن و همچنین مشکلات زیست محیطی مرتبط با این تغییرات گسترده در سطح حوزه تشریح شد.

پاسخ دهید