برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

پنجمین جلسه شورای مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که در محل دفتر ریاست این مرکز انجام شد با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز، دکتر ربانی نسب رییس مرکز رشدو سایر اعضای شورا برگزار شد ابتدا دکتر ربانی نسب رئیس مرکز رشد و دبیر شورا، ضمن خوش آمد توضیحاتی کوتاهی را در ارتباط با جلسه و مرکز رشد بیان نمود.

در ادامه با دعوت دکتر ربانی نسب دو شرکت متقاضی حضور در مرکز رشد و طی مراحل دانش بنیان شدن، به ارایه فناوری های خود پرداختند و داوران، کارشناسان و متخصصان حاضر ضمن نقد و بحث در موضوع طرح های فوق نقطه نظرات خود را ارایه دادند.

شایان ذکر است در این جلسه دو هسته فناور جدید به مرکز رشد اضافه شد و تعداد هسته ها و واحدهای فناور این مرکز به ۱۵ واحد فعال رسید.

پاسخ دهید