بازدید مدیر کل دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

مهندس سید رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به اتفاق آقای مهندس سید محسن کیاء الحسینی مدیریت محترم آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و هیأت همراه از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز در بازدید میدانی و جلسه ای که در دفتر ایستگاه انجام شد در خصوص روند خشکه کاری برنج در سال های گذشته و سال جاری که به طور مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات جامعی را ارایه نمود و ادامه داد: در سال جاری برای تکمیل دانش فنی خشکه کاری برنج، بسته تقریبا کاملی از ۱۲ طرح در زمینه به زراعی، آبیاری، آفات، بیماری ها، علف های هرز، تغذیه و مکانیزاسیون طراحی شده است که با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور در ایستگاه موصوف در حال مطالعه است.

سپس دکتر محمد تقی فیض بخش مسئول ایستگاه و دیگر مجریان در رابطه با طرح در دست اجرا توضیحات کاملی را ارایه نمودند و به پرسش های حاضران پاسخ دادند.

پاسخ دهید