نشست مدیران بانک کشاورزی استان با رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست مدیران بانک کشاورزی استان با دکتر فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ در محل دفتر ریاست مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دو طرف در خصوص نحوه همکاری های بیشتر دو مجموعه و نقش و حضور پر رنگ تر شرکت های دانش بنیان مرکز در بهره گیری از فضای موجود گفتگو  شد.

پاسخ دهید