گزارش اقدامات و برنامه های واحد ثبت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در حوزه نهال

برنامه ها و اقدامات واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حوزه نهال در مرداد و شهریور ۱۳۹۹ اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص فعالیت های حوزه نهال و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده را به شرح زیر اعلام کرد:

· در تاریخ ۹۹/۰۵/۱۹ جلسه ویدئو کنفرانس با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و مسئول واحد استانی و کارشناس باغبانی واحد تحت عنوان تولید نهال و طرح ساماندهی مراکز فروش نهال در استان گلستان با حضور معاونت نهال موسسه برگزار و در این خصوص تبادل نظر گردید.

· جلسه کمیته فنی نهال استان در تاریخ ۹۹/۰۶/۱۳ در محل معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان با حضور کارشناس باغبانی واحد با دستور کار رسیدگی درخواست آقای شاهمرادی مبنی بر احداث باغ مادری زیتون در اراضی تحت مالکیت مرکز تحقیقات در حوزه شهرستان آق قلا، بررسی موضوع احداث نهالستان تولید نهال گواهی شده هسته دار (هلو، شلیل و آلو ) در شرایط فضای بسته گلخانه ای، بررسی روند صدور مجوز مراکز فروش نهال، بررسی درخواست نهال زیتون شرکت شهید مطهری جهت احداث باغ مادری زیتون برگزار شد.

· بازدید از نهالستان های دارای مجوز جهت انجام بازرسی های مرحله دوم و ارائه راهنمایی های لازم به تولید کننده

· بازدید از زمین و امکانات متقاضیان درخواست مجوز تولید نهال

· تکمیل قرارداد تعرفه خدمات کنترل و نظارت بر تولید نهال پیش گواهی(شناسه دار) و فضای باز نهالستان های استان در حال انجام می باشد.

پاسخ دهید