بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان گلستان

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان مرکز رشد واحد های فناور کشاورزی استان گلستان  در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر حق شناس استاندار گلستان و دیگر مدیران استان برگزار شد ابتدا دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز معرفی جامعی از مرکز  و برنامه های این حوزه را برای گروه حاضر ارایه نمود و از توانمندی های باالقوه و بالفعل مجموعه و نقشی که در توسعه بخش کشاورزی دارد سخن گفت. سپس دکتر ستاری در غرفه های نمایشگاهی شرکت های دانش بنیان حضور یافت و در بدو ورود دکتر حجت اله ربانی نسب مدیر مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان در خصوص مرکز فوق و هسته ها و شرکت های حاضر و نوع تولیدات و خدمات، معرفی کوتاه و مقدماتی را بیان نمود و در ادامه ضمن ارایه فناوری ها و دستاوردهای موجود از سوی مدیران و متخصصان شرکت های حاضر، گفتگوی دوجانبه در خصوص تو.سعه طرح های فوق انجام شد و دکتر ستاری نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص ارایه داد.

در بخش دوم این برنامه، نشست مشترک دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیات همراه، دکتر حق شناس استاندار گلستان، دکتر مهدی غفاری رئیس پارک علم و فناوری گلستان با دکتر فرجی رییس مرکز در محل سالن پروفسور ارشاد برگزار شد و ریاست مرکز در خصوص ویژگی های طبیعی استان و توانمندی موجود، شرکت های دانش بنیان و نوع و امکان حمایت های مختلفی که از سوی این مرکز برای شرکت های فوق ممکن می باشد را بیان نمود سپس دکتر ستاری در خصوص ایجاد مرکز نوآوری برای شرکت های فعال این حوزه در مرکز، دیدگاه های خود را ارایه داد.

پاسخ دهید