برگزاری جلسه فنی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس حمید رضا صادق نژاد در مهرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.
حضور در مرکز خدمات گرگان بوی با همراهی کارشناس مسئول ترویج آق قلا و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با کارشناسان پیرامون شروع کشت پاییزه و آماده سازی و برنامه ریزی کشت الگویی و ارائه مطالب در ارتباط با خاک ورزی حفاظتی انجام شد و توصیه های فنی و پیشنهادات به شرحئ زیر ارایه شد.
۱- تست و آزمایش کارنده بی خاک ورز قبل از شروع کشت مزرعه الگویی کلزا
۲- پخش کود سرک اوره بعد از کاشت کلزا برای تامین ازت مصرفی بقایای گیاهی
۳- پی گیری آمار هواشناسی و اطلاعات آن قبل از شروع کشت

پاسخ دهید