دریافت امتیاز و تقدیر دکتر شهریار کیا پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر شهریار کیا عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان همراه با دریافت امتیاز، از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در تیر ماه ۱۳۹۹ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر شهریار کیا پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید کلزا به نام آسا، همراه با دریافت ۰/۸۲۵ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.

رقم جدید کلزا به نام آسا با ویژگی های عملکرد و پایداری بالا، زودرسی و عملکرد روغن بالاتر، مناسب برای کشت مناطق گرم جنوب کشور می باشد.

روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.

پاسخ دهید