آغاز کاشت باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

کاشت باقلای پاییزه سال زراعی جاری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این تاریخ باقلا رقم مهتا در سطح ۱۲ هکتار و زیر نظر محققان حبوبات ایستگاه به زیر کشت رفت.

پاسخ دهید