چاپ “دستورالعمل تنظیم برنامه­ آبیاری در روش آبیاری بارانی” به همت استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

“دستورالعمل تنظیم برنامه­ آبیاری در روش آبیاری بارانی” که به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان نگارش شده است تقدیم جامعه علمی، مروجان پهنه، کارشناسان و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی کشور شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این دستورالعمل با هدف افزایش دانش کاربردی بهره­ برداران بخش کشاورزی و مروجان از راهبری سامانه آبیاری بارانی برای تنظیم برنامه آبیاری در مزرعه ارایه شد.

با توجه به روند رو به رشد و فزاینده­ ی سامانه­ های آبیاری تحت­ فشار در کشور در طی سال­های اخیر و نیز استقبال بسیار زیاد کشاورزان از این نوع سامانه­ ها در مزارع و باغات، آموزش بهره ­برداران سامانه ­های آبیاری بارانی در کشور برای افزایش بهره­ وری آب از ضروریات است. در نتیجه مخاطبان این دستورالعمل را می­ توان دست اندرکاران و افرادی که به نحوی با سامانه­ های آبیاری بارانی اجرا شده در مزارع و باغات سروکار دارند دانست و از آنجایی که اصول کلی تنظیم برنامه آبیاری سامانه­ های آبیاری بارانی یکسان بوده لذا این دستورالعمل محدود به نقطه خاصی از کشور نبوده و تمامی نقاط را تحت پوشش قرار می ­دهد.

دکتر کیانی در این دستورالعمل پس از معرفی دستگاه­ های آبیاری بارانی، روش تعیین زمان آبیاری از روش های مختلف، روش تنظیم زمان آبیاری در مزرعه برای انواع سامانه­ های آبیاری بارانی و حل مثال های ساده برای درک بهتر مخاطبان را ارایه نمودند.

این دستورالعمل هم اکنون در تالار ترویج سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی بارگزاری شده و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

پاسخ دهید