کشت ریزبد جو در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی

کشت ریزبد جو (کشت روی بسترهای بلند) در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهدیان مدیر واحد در این خصوص گفت:  در این برنامه با هماهنگی و استفاده از ماشین کاشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی، در سطح ۱۲ هکتار از مزارع این واحد با حضور مهندس مومنی مدیر شهرستان و معاونان ایشان انجام شد.

از فواید کشت رایزبد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

زهکشی آب اضافی از طریق جوی

جلوگیری از خفگی ریشه ها

جلوگیری از آب ماندگی

کاهش بیماریهای قارچی

استفاده بهتر از نور خورشید

پاسخ دهید