بازدید پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان از کارخانه روغن کشی خاوردشت

پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای مشارکت فعال در طرح یاوران تولید، از کارخانه روغن کشی خاوردشت گلستان بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح “یاوران تولید “در ارتباط با کاهش ضایعات پس از برداشت دانه های روغنی (با اولویت کلزا و سویا) دکتر جلال محمدزاده رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزی گلستان و دکتر محمد حسین رزاقی محقق بخش در قالب طرح یاوران تولید در کارخانه روغن کشی خاوردشت علی آباد گرگان حضور یافتند و ضمن گفتگو با مدیریت کارخانه و بررسی مشکلات و چالش­های موجود، دکتر محمدزاده به ارائه راهکارهای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری تولید پرداختند.

در ادامه ضمن بازدید از خشک کن ها و انبارهای نگهداری دانه های روغنی، شرایط بهینه خشک کردن دانه و شرایط انبارداری مناسب دانه های روغنی را نیز یاد آور شدند.

همچنین از خط تولید “روغن بکر” حاصل از دانه های روغنی کنجد، آفتابگردان و کلزا نیز بازدید شد و در ارتباط با استفاده و معرفی بیشتر کنجد ناشکوفا و همچنین نتایج پروژه های تحقیقاتی انجام شده در زمینه استفاده بهینه از زائدات و کنجاله دانه های روغنی نیز گفتگو گردید.

پاسخ دهید