گزارش اقدامات و برنامه های واحد ثبت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در حوزه نهال

برنامه ها و اقدامات واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حوزه نهال در مهر و آبان  ۱۳۹۹ اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص فعالیت های حوزه نهال و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده را به شرح زیر اعلام کرد:

  • جلسه کمیته فنی نهال استان در تاریخ ۱۸/۰۸/۹۹ با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و مسئول واحد استانی و کارشناس باغبانی واحد تحت عنوان بررسی مسائل و مشکلات توسعه  کشت انار در استان گلستان برگزار شد. مقرر گردید و در خصوص ایجاد کلکسیون سازگاری ارقام انار و مقدمات اجرای آن در اسرع وقت فراهم گردد. مقرر گردید ساماندهی نهالستان ها در خصوص تهیه و تولید قلمه های استاندارد و شناسه دار انار و همچنین ایجاد باغات مادری استاندارد  در دستور کار کمیته فنی نهال استان قرار گیرد .
  • بازدید از نهالستان های دارای مجوز جهت انجام بازرسی های مرحله دوم و ارائه راهنمایی های لازم به تولید کننده
  • بازدید از زمین و امکانات متقاضیان درخواست مجوز تولید نهال
  • تکمیل قرارداد تعرفه خدمات کنترل و نظارت بر تولید نهال پیش گواهی(شناسه دار) و فضای باز نهالستان های استان در حال انجام می باشد.

پاسخ دهید