دریافت امتیاز و تقدیر دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر محمد علی دهقان عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان همراه با دریافت امتیاز، از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در مهرماه سال ۱۳۹۹ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر محمد علی دهقان پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید گندم به نام امین، همراه با دریافت ۰/۰۴ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید گندم نان آبی به نام امین با ویژگی های پتانسیل عملکرد مناسب در شرایط آبیاری بهینه، کیفیت نانوایی بالا، مقاوم به بیماری زنگ زرد و قهوه ای و مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور می باشد.

روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.

پاسخ دهید