برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا با حضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی در روز ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضور محقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد. در این ابتدا بازدید از گلخانه، باغ انار و کاشت گندم مزارع انجام شد سپس جلسه فنی با حضور کارشناسان و برخی کشاورزهای پیشرو انجام شد و موارد بحث و بررسی شد.
در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
۱- در زمینه تولید محصولات گلخانه ای پیشنهاد گردید بررسی های بیشتر اقتصادی و فنی صورت گیرد.
۲- در خصوص باغ انار پیشنهاد گردید به دلیل کمبود آب توسعه داده نشود.
۳- در زمینه کشت غلات توصیه یک آبیاری تکمیلی در بهار شد.

پاسخ دهید