برگزاری دورۀ آموزشی تفسیر نمونه قرآن مجید جلد هشتم

به اطلاع همکاران محترم می رساند دورۀ آموزشی تفسیر نمونه قرآن مجید جلد هشتم در روزهای شنبه هر هفته رأس ساعت ۷/۴۵ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع گلستان بصورت وبینار برگزار می گردد. آدرس برگزاری دوره آموزشی مذکور اپلیکیشن تاک https://web.agritak.ir می باشد.

 

پاسخ دهید