برگزاری جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات عطا آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس حمید رضا صادق نژاد و دکتر کریم نوبری در دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضور محققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات عطا آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.
یکی از مشکلات اصلی کارشناسان پهنه تعداد زیاد سامانه های مختلف برای آمارگیری و جمع آوری اطلاعات بود که معتقد بودند با ادغام این سامانه ها و یا تدوین یک سامانه که مشتمل بر همه این موارد درخواستی باشد در کاهش زمان تکمیل اطلاعات کمک شایانی می کند و تعداد بازدیدهای مزرعه ای را افزایش می دهد. متاسفانه فرصت بازدید بسیار محدود شده است. توزیع بارندگی نامناسب و میزان کم آن باعث کاهش سطح سبز در منطقه گردیده بود.

پاسخ دهید