بازدید مسول مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان از مزرعه توسکا

مهندس محمد مهدی لولایی مسول مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان گلستان ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ از مزرعه توسکا بازدید نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای سلسله بازدیدهای مسئول مرکز رشد از واحدهای فناور کشاورزی استان گلستان، مهندس لولایی مسئول مرکز رشد کشاورزی در محل فعالیت های شرکت نوبر سرزمین سبز پارس  (مزرعه توسکا) حضور بهم رساند. در این بازدید مهندس زمانی مدیر عامل موفق این شرکت گزارشی از فعالیت‌هایشان را ارائه نمودند در پایان گزارش و بحث و بررسی در خصوص مشکلات، چالش ها و برنامه های پیش رو مقرر گردید مرکز رشد نسبت به بررسی بیشتر مسائل  مطروحه رایزنی و پیگیری های لازم را داشته باشد.

شایان ذکر است شرکت نوبر سرزمین سبز پارس یکی از واحدهای فناور خلاق مرکز رشد گلستان می باشد و بزرگترین باغ تمشک کشور در توسکستان گرگان در دل فعالیت های خود دارد که این مهم محصول نوآوری و خلاقیت ۶ جوان گلستانی بوده و فعالیت های شرکت شامل باغ تمشک، مزرعه توت فرنگی، مزرعه سبزی و صیفی جات، مزرعه حبوبات، مزرعه حیوانات و فضای آموزشی می باشد.

پاسخ دهید