نگارش کتاب به همت همکار پیشکسوت بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک عنوان کتاب به همت دکتر علی صلاحی همکار پیشکسوت بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیم جامعه علمی و بهره برداران شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات این کتاب تحت عنوان: ((تجزیه وتحلیل هزینه – فایده تغییر کاربری اراضی در جنگل های استان گلستان (مطالعه موردی حوزه کردکوی و حوزه چهل چای مینودشت)) و به قلم دکتر علی صلاحی به زبان انگلیسی نگارش شده است.
این کتاب که بر اساس مطالعه ای با همین عنوان صورت گرفته است برای نخستین بار در ایران برای حل و فصل دعاوی حقوقی بین سازمانهای متولی منابع طبیعی کشور و اشخاص حقیقی وحقوقی متجاوز به این عرصه‌ها در استان گلستان بر اساس اصل پرداخت خسارت انجام شده است. کارشناسان حقوقی دادگستری از این پس می‌توانند با توجه به محاسبات این مطالعه به راحتی ارزش هر هکتار مساحت تخریب شده جنگل در عرصه‌های طبیعی را برآورد نمایند.
این کتاب با همکاری انتشارات دانشگاهی لامبرت آلمان به چاپ رسیده است.

پاسخ دهید