برگزاری جلسه هم‌اندیشی محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و بخش خصوصی پیرامون قارچ ترافل

با موضوع قارچ ترافل، نشست هم‌اندیشی محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و بخش خصوصی انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به وجود ذخایر طبیعی ارزشمند قارچ ترافل در استان گلستان و خطرات برداشت بی‌رویه آن از سطح عرصه های طبیعی که طی سالهای گذشته خسارات جبران ناپذیری را موجب گردیده است، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در راستای وظیفه‌مندی خود در امور تحقیقاتی و انتقال دانش فنی به کشاورزان برای کشت و پرورش این محصول اقدام به برگزاری نشستی با حضور محققان بخشهای مرتبط با این موضوع و بخش خصوصی پیشرو نمود. در این جلسه ابعاد مختلف تکثیر، تلقیح، تولید نهال و کشت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردد در کوتاهترین زمان تهیه یک طرح جامع در دستور کار قرار گرفته و نیز پایلوت توسعه در سایت‌ ایستگاه‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات با همکاری بخش خصوصی صورت گیرد.

 

پاسخ دهید