بازدید فنی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

بازدید فنی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد. در این برنامه پس از بازدید فنی از گلخانه، باغ انار و کاشت گندم، موارد با حضور کارشناسان و برخی کشاورزهای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:

۱- در زمینه تولید محصولات گلخانه ای پیشنهاد گردید بررسی های بیشتر اقتصادی و فنی صورت گیرد.

۲- در خصوص باغ انار پیشنهاد گردید به دلیل کمبود آب توسعه داده نشود.

۳- در زمینه کشت غلات توصیه یک آبیاری تکمیلی در بهار شد.

پاسخ دهید