بازدید پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع گیاه دارویی سیاه دانه حوزه گرگان در راستای طرح یاوران تولید

دکتر معصومه یونس آبادی و دکتر حسین رضوانی پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای طرح یاوران تولید از مزارع سیاه دانه روستای سید میران در حوزه شهرستان گرگان بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حسین رضوانی پژوهشگر و مجری طرح سیاه دانه به همراه دکتر معصومه یونس آبادی متخصص علف هرز بخش گیاهپزشکی مرکز در راستای طرح یاوران تولید از مزارع روستای سید میران در حوزه شهرستان گرگان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید ضمن بررسی علف های هرز مزرعه سیاه دانه و تراکم علف هرز پهن برگ و باریک برگ در مزرعه و با عنایت به نتایج مثبت استفاده از علف کش قبل از کاشت تریفلان و رضایت مندی کشاورزان از کنترل علف های هرز باریک برگان در مزرعه سیاه دانه، توصیه های لازم را در خصوص کنترل و وجین به موقع علف های هرز خصوصا علف های هرز پهن برگان که تاکنون علف­کش مناسبی برای کنترل آن­ها توصیه نشده است، را به کشاورزان ارائه نمودند.

پاسخ دهید