برگزاری دوره آموزشی مدیریت آبیاری و مکانیزاسیون در اراضی شور برای کارشناسان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک دوره آموزشی انتقال یافته ها با عنوان” آشنایی با عامل شوری در اراضی کشاورزی” برای کارشناسان سازمان جهادکشاورزی دشت سیستان و بلوچستان به همت دکتر کیانی استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این دوره آموزشی با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و موسسه آموزش و ترویج وسازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سال جاری بصورت وبیناری برگزار شد.

در این دوره دکتر کیانی به استناد نتایج کارهای پژوهشی به تشریح چرایی استفاده از آب شور، کاربردهای متعدد آب شوری، چالش­های استفاده از آب شور در کشاورزی و ارتباط آن با عملکرد گیاه و خاک، مسایل مدیریتی آثار و تبعات آن و همچنین چند نتیجه از کارهای انجام شده را برای مخاطبان ارایه نمودند.

پاسخ دهید