برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه گندم به همت محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی ترویجی تغذیه گندم با حضور کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی گمیشان با هدف آشنایی مدیریت تغذیه مرحله داشت گندم در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ و در محل سایت الگویی گندم این شهرستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این کارگاه مهندس مریم غزائیان محقق تغذیه گیاهی بخش تحقیقات خاک و آب ضمن بیان تاثیر مثبت اجرای مدیریت تغذیه در مزارع به ارائه توصیه های فنی در زمینه مصرف به موقع منابع کودی مورد نیاز در شرایط کنونی مزارع پرداختند. بخشی از موارد ارائه شده شامل:
– تاکید به مصرف کودهای سرک نیتروژنه (از منابع اوره و یا سولفات آمونیم) و محلول پاشی کودهای ریزمغذی در مراحل پنجه زنی و ساقه دهی گندم
– ارائه راهکارهای مناسب کودی در مزارعی که دچار عقب ماندگی رشدی هستند
– معرفی و آشنایی کشاورزان با منابع کودی مناسب و روش استفاده آن ها در شرایطی که از کودهای پایه استفاده نشده است
در پایان ضمن بازدید از مزارع سایت الگویی گندم، به پرسش های مطرح شده توسط کارشناسان و کشاورزان حاضر در مزرعه پاسخ داده شد.

پاسخ دهید