چاپ مقاله ISI پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در مجله Communications in Soil Science and Plant Analysis

مقاله دکتر میثم عابدین پور، عضو هیات علمی آبیاری بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مجلهCommunications in Soil Science and Plant Analysis, به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر میثم عابدین پور با چاپ مقاله علمی با عنوان ” مقایسه دو مدل AquaCrop و Ceres  درارزیابی عملکرد گندم در شرایط اثر متقابل آب و نیتروژن پرداختند.

در این مقاله آمده است هر دو مدل توانایی شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد گندم را در تیمارهای مختلف آب و کود دارند، اما مدل AquaCrop با توجه به داده های مورد نیاز کمتر می تواند در شرایط کمبود داده، کارآیی بیشتری داشته باشد. این مقاله  در شماره ۵۲ سال (۲۰۲۱)، مجله Communications in Soil Science and Plant Analysis با ایمپکت فاکتور (IF): ۱.۳۲۷ به صورت آنلاین منتشر شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.