سیزدهمین کنفرانس بین المللی فنـاوری اطلاعات و دانش (IKT)

بـا عنـایت بـه برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی فنـاوری اطلاعات و دانش (IKT) از تاریـخ بیسـت و نهم آذر تـا اول دی ۱۴۰۱ در دانشــگاه خـوارزمی (پردیس تهران، ساختمـان میراثی)، به استحضار می رساند که موضوع “فناوری اطلاعات و دانش کشاورزی” محور اصلی یکی از پانل های کنفرانس با مسئولیت این مرکز می باشـد. در این پانـل که بـا حضور فنـاوران، مـدیران، شــرکت هـای دانش بنیـان و اســتارتاپ های بخش همراه خواهد بود، موقعیت حوزه فناوری ها و نوآوری های کشــاورزی تجزیه و تحلیل می شود. به منظـور توسـعه مشارکت نخبگـان، صـاحب نظران، کارشـناسان و مـدیران بخش، خواهشــمند است دســتور فرمایید موضوع کنفرانس به همکاران ارجمند آن مرکز اطلاع رسانی شود. علاقمندان می توانند دیـدگاه های خود را در چـارچوب مقالات علمی و تجربی حـداکثر تـا تاریخ ۲۰/۸/۱۴۰۱ از طریق سـایت ذیل ارسال نماینـد. همچنین به منظور ارتقای کیفیت محتوایی و کاربردی این پانل، معرفی افراد پیشـنهادی برای بررسی عضویت ایشان در کمیته علمی و دعوت برای ارائه نظرات در پانل و همچنین دریافت دیدگاه های آن مجموعه معظم مزید امتنان است.

https://www.iktconference.ir/2022/Home/Index

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.