بخش تحقیقات زراعی و باغی

معرفی بخش

این بخش تحقیقاتی با سابقه ای نزدیک به نیم قرن فعالیت پژوهشی از قدیمی ترین  بخش های تحقیقاتی دراستان می باشد. با عنایت به اهداف و برنامه ریزی های انجام شده  و به منظور بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی استان و حتی کشور اهداف زیر را دنبال می کند:
– پتانسیل یابی کشت محصولات مختلف زراعی و باغی درشرایط آب و هوایی استان.
– فعالیت مستمر جهت معرفی ارقام اصلاح شده جدید و برتر درشرایط و مناطق مختلف استان.
– مطالعه و تحقیق در زمینه خسارت های ناشی از تنش های  زنده و غیر زنده وارد  به گونه های گیاهی مختلف و حل  مشکلات، مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه ها از جمله:
– تعیین بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین  تراکم  بوته،
–  مناسب ترین روش و الگوی کاشت، داشت، میزان بذور مصرفی و … .
–  حفظ خلوص و تامین هسته های اولیه بذر و نهال محصولات مختلف زراعی و باغی.
– اجرای طرح های مشترک  با سایر بخش ها و واحدهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف تغذیه، آبیاری، مکانیزاسیون،گیاهپزشکی و …
برای دستیابی به اهداف ذکر شده، این بخش در حال حاضر با بیش از ۳۰ نفر عضو هیات علمی و محقق دارای مدارک تحصیلی مختلف  دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد و نیز حدود ۳۰  نفر کارشناس و کمک کارشناس عهده دار وظایف محوله می باشد. لذا به همین منظوراین بخش  هر ساله مجری  طرح ها و پروژه های تحقیقاتی متعددی  در استان بوده که در مواقعی تعداد آنها افزون بر یکصد طرح و  پروژه تحقیقاتی میگردد که در ارتباط با گونه های گیاهی مختلف از جمله : غلات (عمدتا” گندم و جو)، دانه های روغنی (  اکثرا” سویا، کلزا و آفتابگردان)، سبزی و صیفی و حبوبات (باقلا، نخود، عدس، سیب زمینی و خربزه)، ذرت و گیاهان علوفه ای (ذرت شیرین، ذرت دانه ای و علوفه ای، سورگوم علوفه ای، شبدر برسیم، ارزن معمولی و دم روباهی ، خلر، ماشک ، خردل علوفه ای، چغندر علوفه ای، ترشک و کدو علوفه ای)، باغبانی ( زیتون، گردوی معمولی وگردوی گرمسیری  “درخت پکان”) و بانک ژن گیاهی  می باشد. همچنین با در دست داشتن  برنامه معرفی چند واریته شامل گندم نان ، گندم دوروم، جو، باقلا، سویا، آفتابگردان، عدس و سورگوم علوفه ای و تولید و تکثیر بذور هسته های نوکلئوس، سوپر الیت، الیت (مادری) و پرورش ۱، ۲ و ۳ محصولات مختلف زراعی (در سطح حدود ۱۰۰ هکتار) از دیگر فعالیت های محققین بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر می باشد.

تمامی فعالیت های تحقیقاتی بخش علاوه بر آزمایشگاه خود و ایستگاه های  تحقیقاتی مرکز، در  مزارع بخش های خصوصی زارعین و مزرعه نمونه ارتش (جهت اجرای پروژه های تحقیقی ـ تطبیقی و تحقیقی ـ ترویجی)  نیز  انجام  می شود.


پژوهشگران و کارکنان بخش

حسن مختارپور (رئیس بخش)
مدرک تحصیلی : دکترا زراعت
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : Mokhtarpour2009@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۳۷۱۲۸۸۵
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای

 

ابوالفضل فرجی
مدرک تحصیلی : دکترای زراعت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیک : abolfazlfaraji@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۹۹۳۱۱
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دانه های روغنی

 

حبیب اله سوقی
مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : Hab3asog@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۵۱۲۵
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی غلات

 

محمدعلی دهقان
مدرک تحصیلی : دکترا بیماری های گیاهی
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : Dehghan21@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۸۱۹۵۵
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی غلات

 

شعبان کیا
مدرک تحصیلی : دکتری بیماری های گیاهی
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : shabankia@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۷۳۰۴۱
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی غلات و دانه های روغنی

 

جبار جعفربای
مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : jafarby@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۶۴۶۷۱
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی غلات

 

ابراهیم هزارجریبی
مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : ehezarjaribi@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۱۸۶۸۸
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دانه های روغنی

 

محسن باقری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : Mohbagheri@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۳۷۱۶۴۸۹
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دانه های روغنی

 

عرازمحمد نورای راد دوجی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : adavagi@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۹۷۶۷۱۸۸
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دانه های روغنی

 

فرامرز سیدی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : F_ sayyedi@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۶۰۴۴۱
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی سبزی، صیفی و حبوبات

 

فاطمه شیخ
مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : sheikhfatemeh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۰۹۱۴۹
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی سبزی، صیفی و حبوبات

 

علی رضا صابری
مدرک تحصیلی : دکترای زراعت
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : Alireza_sa70@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۷۳۴۳۶۵
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای

 

سید افشین مساوات
مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : afshinmosavat@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۷۳۸۸۳۴
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای

 

محمد برزعلی
مدرک تحصیلی : دکترا  زراعت
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : barzali@hotmail.com
تلفن تماس: ۳۳۵۰۰۶۹-۰۱۷۱
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دیم

 

محمد نعمتی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : mhnemati@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۴۷۲۲۹
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دیم

 

محمد تقی فیض بخش
مدرک تحصیلی : دکتر زراعت
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : Faiz_54@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۳۳۴۷
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای

 

مینا غزایی یان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد باغبانی
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : m_ghazaeian58@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۳۷۵۸
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی باغبانی

 

حسین فریدونی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد باغبانی
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : h_fereydooni@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۵۲۵۸
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی باغبانی

 

 

حسن قوجق
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : hghojogh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۹۰۵۴۱
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دیم

 

رحمت اله محمدی گنبد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : mohammadi2000@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۲۷۷۰۶
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دیم

 

ولی ارازی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : valiarazi@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۱۶۱۴۳
دانلود CV
توضیحات : محقق برنج

 

معصومه خیرگو
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : M.kheirgoo@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۶۸۲۷۷
دانلود CV
توضیحات : گروه پژوهشی دیم