بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

معرفی بخش

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کاربرد مبانی مهندسی در حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی ، مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی ، صنایع غذائی و فناوری پس از برداشت، پژوهش های جامع و مستمری را مد نظر قرار داده و با افزایش تحقیق و پژوهش های کاربردی به منظور دست یابی به حداکثر بهره وری از منابع و در جهت پاسخگویی به پرسشها و نیاز های تحقیقات فنی و مهندسی گام بر می دارد. لذا بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی نیز با تکیه بر همت و تلاش وافر اعضای هیئت علمی ، کارشناسان ، تکنسین ها وسایر پرسنل بخش وبا حمایت موئسسه وحوزه های ستادی در مرکز وارتباط موثر با سازمان های تحقیقاتی و اجرایی از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در زیر گروه های تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی ،  تحقیقات مهندسی ماشین های کشاورزی و تحقیقات مهندسی صنایع غذایی به مطالعات و پژوهش های خود ادامه داده ودر طی کمتر از دو دهه فعالیت ، بیش از ۵۰  طرح تحقیقاتی را به مرحله اجرا درآورده است  .
بعضی از اهداف مهم و تحقیقاتی گروه تحقیقات مهندسی آبیاری و  زهکشی  عبارتند از :
– بررسی و تحقیق در مورد مسائل و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و روش های نوین آن.
– ارزیابی راندمان های آبیاری وبررسی روش های افزایش عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی.
– امکان استفاده از آب های نامتعارف درآبیاری تکمیلی محصولات زراعی.
– کاربرد مدل های شبیه سازی در مدیریت آبیاری .
– ارتقای بهره وری آب با استفاده از مدیریت های مختلف آبیاری.
زمینه فعالیت گروه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی نیز بر مبنای اهداف می باشد:
– استفاده از ضایعات کشاورزی- صنعتی جهت تولید منابع جدید انرژی زا مانند تولید قارچ های خوراکی و دارویی.
– بررسی وتعیین شرایط بهینه نگهداری مواد خام کشاورزی وکاربرد فن آوری های نوین درتولید محصولات غذایی.
– کاربری های جدید برای برخی از محصولات کشاورزی نظیر تولید مالت .
– بهینه سازی عملیات تولید فرآورده های غذایی .
دامنه فعالیت های گروه تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی عبارتند از:
– اصلاح و بهینه کردن روش های خاک ورزی به منظور آماده سازی بستر بذر مطلوب.
– کارایی و استفاده صحیح از ادوات در عملیات های مختلف کشاورزی.
– طراحی، اصلاح و بهینه سازی ماشین ها و ادوات خاک ورزی ، کاشت ، داشت وبرداشت مطابق با نوع خاک ،  عملیات زراعی وشرایط منطقه.
– مطالعه و بررسی روش های نوین کشت با محدودیت زمانی و مدیریت صحیح درمکانیزه نمودن امور زراعی .
بخش فنی و مهندسی با توجه به زیر گروه های کاری دارای دو آزمایشگاه صنایع غذایی و آزمایشگاه  آبیاری بوده که مجهز به دستگاه های ثابت و پرتابل پیشرفته و متعددی می باشد. در آزمایشگاه های فوق، آزمایشات کمی و کیفی مواد غذایی و محصولا ت کشاورزی با اولویت دانه های روغنی و غلات انجام شده وهمچنین  بعضی از فاکتورهای مربوط به آب، خاک و گیاه در مراحل مختلف رشد محصول زراعی مورد سنجش قرار می گیرد.
شرایط و فعالیت های تحقیقاتی ذکر شده سبب گشته همکاران بخش که متشکل از ۱۰ نفر عضوهیأت علمی و کارشناس محقق با مدارک تحصیلی دکتری تخصصی  بوده ، نتایج بدست آمده از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی را در طول سال  به صورت گزارشات  نهایی، مقالات ISI و علمی پژوهشی ، ارایه شده و یا درقالب کارگاه های آموزشی ، ارایه سخنرانی های علمی در کنفرانس و همایش های داخلی و خارجی ، برپایی نمایشگاه، بازدیدها و فعالیت های ترویجی (روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها، نشریات فنی و ترویجی  و برگزاری روزمزرعه و … ) در دسترس و استفاده بهره برداران قرار دهند.همکاری با دانشگاه ها و سازمان های اجرایی به منظور اجرای  پایان  نامه های دانشجویی ، برنامه ریزی برای پروژه های مشترک و طرح های اجرایی و پژوهشی وارائه خدمات آزمایشگاهی از دیگر فعالیت های پژوهشی همکاران در بخش می باشد.


پژوهشگران و کارکنان بخش

جلال محمدزاده (رئیس بخش)
مدرک تحصیلی :  دکتری صنایع غذایی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : jmohamadzadeh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۵۷۳۵۷۵۲۹
دانلود CV
توضیحات :

 

علیرضا قدس ولی
مدرک تحصیلی : دکتری – صنایع غذایی
مرتبه علمی : دانشیار پژوهش
پست الکترونیک : qodsevali@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۰۱۴۸
دانلود CV
توضیحات :

 

محمد اسماعیل اسدی
مدرک تحصیلی : دکتری- آبیاری و زهکشی
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : iwc977127@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۲۷۱۹
دانلود CV
توضیحات :

 

علیرضا کیانی
مدرک تحصیلی : دکتری- علوم مهندسی آبیاری
مرتبه علمی : استاد پژوهش
پست الکترونیک : akiani71@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۵۳۹۶۴
دانلود CV
توضیحات :

 

حمیدرضا صادق نژاد
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی : مربی پژوهش
پست الکترونیک : hsadeghi1347@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۵۰۸۵۰
دانلود CV
توضیحات :

 

محمد حسین رزاقی
مدرک تحصیلی : دکتری (فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت و مکانیزاسیون کشاورزی)
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : Mh_Razzaghi@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۳۶۶۴۲۲۲۵۵
دانلود CV
توضیحات :

 

صدیقه نجفی
کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
دانلود CV
توضیحات :

 

یحیی ابومردانی
کارشناس آبیاری
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
دانلود CV
توضیحات :

 

رحیم طبرسا
کارشناس ماشین های کشاورزی
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
دانلود CV
توضیحات :