بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

معرفی بخش

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کاربرد مبانی مهندسی در حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی ، مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی ، صنایع غذائی و فناوری پس از برداشت، پژوهش های جامع و مستمری را مد نظر قرار داده و با افزایش تحقیق و پژوهش های کاربردی به منظور دست یابی به حداکثر بهره وری از منابع و در جهت پاسخگویی به پرسشها و نیاز های تحقیقات فنی و مهندسی گام بر می دارد. لذا بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی نیز با تکیه بر همت و تلاش وافر اعضای هیئت علمی ، کارشناسان ، تکنسین ها وسایر پرسنل بخش وبا حمایت موئسسه وحوزه های ستادی در مرکز وارتباط موثر با سازمان های تحقیقاتی و اجرایی از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در زیر گروه های تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی ،  تحقیقات مهندسی ماشین های کشاورزی و تحقیقات مهندسی صنایع غذایی به مطالعات و پژوهش های خود ادامه داده ودر طی کمتر از دو دهه فعالیت ، بیش از ۵۰  طرح تحقیقاتی را به مرحله اجرا درآورده است  .
بعضی از اهداف مهم و تحقیقاتی گروه تحقیقات مهندسی آبیاری و  زهکشی  عبارتند از :
– بررسی و تحقیق در مورد مسائل و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و روش های نوین آن.
– ارزیابی راندمان های آبیاری وبررسی روش های افزایش عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی.
– امکان استفاده از آب های نامتعارف درآبیاری تکمیلی محصولات زراعی.
– کاربرد مدل های شبیه سازی در مدیریت آبیاری .
– ارتقای بهره وری آب با استفاده از مدیریت های مختلف آبیاری.
زمینه فعالیت گروه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی نیز بر مبنای اهداف می باشد:
– استفاده از ضایعات کشاورزی- صنعتی جهت تولید منابع جدید انرژی زا مانند تولید قارچ های خوراکی و دارویی.
– بررسی وتعیین شرایط بهینه نگهداری مواد خام کشاورزی وکاربرد فن آوری های نوین درتولید محصولات غذایی.
– کاربری های جدید برای برخی از محصولات کشاورزی نظیر تولید مالت .
– بهینه سازی عملیات تولید فرآورده های غذایی .
دامنه فعالیت های گروه تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی عبارتند از:
– اصلاح و بهینه کردن روش های خاک ورزی به منظور آماده سازی بستر بذر مطلوب.
– کارایی و استفاده صحیح از ادوات در عملیات های مختلف کشاورزی.
– طراحی، اصلاح و بهینه سازی ماشین ها و ادوات خاک ورزی ، کاشت ، داشت وبرداشت مطابق با نوع خاک ،  عملیات زراعی وشرایط منطقه.
– مطالعه و بررسی روش های نوین کشت با محدودیت زمانی و مدیریت صحیح درمکانیزه نمودن امور زراعی .
بخش فنی و مهندسی با توجه به زیر گروه های کاری دارای دو آزمایشگاه صنایع غذایی و آزمایشگاه  آبیاری بوده که مجهز به دستگاه های ثابت و پرتابل پیشرفته و متعددی می باشد. در آزمایشگاه های فوق، آزمایشات کمی و کیفی مواد غذایی و محصولا ت کشاورزی با اولویت دانه های روغنی و غلات انجام شده وهمچنین  بعضی از فاکتورهای مربوط به آب، خاک و گیاه در مراحل مختلف رشد محصول زراعی مورد سنجش قرار می گیرد.
شرایط و فعالیت های تحقیقاتی ذکر شده سبب گشته همکاران بخش که متشکل از ۱۰ نفر عضوهیأت علمی و کارشناس محقق با مدارک تحصیلی دکتری تخصصی  بوده ، نتایج بدست آمده از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی را در طول سال  به صورت گزارشات  نهایی، مقالات ISI و علمی پژوهشی ، ارایه شده و یا درقالب کارگاه های آموزشی ، ارایه سخنرانی های علمی در کنفرانس و همایش های داخلی و خارجی ، برپایی نمایشگاه، بازدیدها و فعالیت های ترویجی (روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها، نشریات فنی و ترویجی  و برگزاری روزمزرعه و … ) در دسترس و استفاده بهره برداران قرار دهند.همکاری با دانشگاه ها و سازمان های اجرایی به منظور اجرای  پایان  نامه های دانشجویی ، برنامه ریزی برای پروژه های مشترک و طرح های اجرایی و پژوهشی وارائه خدمات آزمایشگاهی از دیگر فعالیت های پژوهشی همکاران در بخش می باشد.


پژوهشگران و کارکنان بخش

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
جلال محمدزاده (رییس بخش) نمایش
علیرضا قدس ولی نمایش
محمد اسماعیل اسدی نمایش
علیرضا کیانی نمایش
حمیدرضا صادق نژاد نمایش
محمد حسین رزاقی نمایش
یحیی ابومردانی نمایش
رحیم طبرسا نمایش
صدیقه نجفی نمایش