خوش آمدید

پژوهشگران و کارکنان بخش

 

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
سیدعلی حسینی (رییس بخش) نمایش
فاطمه فدایی نمایش
علی جعفری مفیدآبادی نمایش
محمدعلی دری نمایش
اسدا… کریمی دوست نمایش
محمد الازمنی نمایش
غلامرضا ناصری نمایش
غلامعلی غلامی نمایش
محمدکریم مقصودلو نمایش
حسین قربانی نمایش
لطف ا… پارسائی نمایش
محمدرضا پارسامهر نمایش
غلامرضا شاهینی نمایش
حسین عیسائی نمایش
ارازمحمد مفیدی خواجه نمایش
محمدعلی صلبی نمایش
اسماعیل مقصودلو نمایش
سپیده زوار نمایش
غلامحسن مقصودلو نمایش
فرج ا… شربتی نمایش