خوش آمدید

پژوهشگران و کارکنان بخش

 

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
سید زیدا… میرکاظمی (رییس بخش) نمایش
سیدعلی حسینی (سید حبیب) نمایش
سیدعلی حسینی (سید رضا) نمایش
ناصر مهاجر نمایش
فاطمه فدایی نمایش
علی جعفری مفیدآبادی نمایش
علی صلاحی نمایش
شامحمد امیری نمایش
میر مرسل احمدی نمایش
محمدعلی دری نمایش
اسدا… کریمی دوست نمایش
محمد الازمنی نمایش
غلامرضا ناصری نمایش
غلامعلی غلامی نمایش
محمدکریم مقصودلو نمایش
مریم علمدار نمایش
حسین قربانی نمایش
لطف ا… پارسائی نمایش
محمدرضا پارسامهر نمایش
غلامرضا شاهینی نمایش
حسین اعتراف نمایش
صادق عبدلی نمایش
حسین عیسائی نمایش
ارازمحمد مفیدی خواجه نمایش
محمدعلی صلبی نمایش
مجید آسیایی نمایش
اسماعیل مقصودلو نمایش
سپیده زوار نمایش
غلامحسن مقصودلو نمایش
فرج ا… شربتی نمایش