بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

معرفی بخش

بخش تحقیقات منابع طبیعی از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را آغاز نموده و به منظور شناخت و ارائه روش های علمی بهره وری بهینه از پتانسیل های بالقوه و بالفعل منابع طبیعی استان، تهیه، اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی ملی و استانی، بررسی مسائل و مشکلات فنی اعلام شده از بخش های اجرایی شکل گرفته است. در حاضر این بخش دارای گرایش های تحقیقاتی در زمینه جنگل، مرتع، علوم چوب و کاغذ، گیاه شناسی، گیاهان دارویی و محصولات فرعی، حمایت و حفاظت منابع طبیعی و گرایش صنوبر و درختان سریع الرشد می باشد.
اهداف بخش تحقیقات منابع طبیعی:
با توجه به گرایشات و پتانسیل های موجود در استان بخش منابع طبیعی اهداف کیفی چون؛ حفظ تعادل اکوسیستم با نگرش مبتنی بر توسعه پایدار، تقویت نقش تحقیقات منابع طبیعی در برنامه ریزی ها و اهداف کمی از قبیل؛ شناسایی و بررسی و تعیین ظرفیت های بالقوه و بالفعل عرصه های منابع طبیعی، تعیین مناسب ترین روش های حفظ، احیاء و بهره برداری بهینه از عرصه های منابع طبیعی دنبال می کند.
فعالیت های عمده بخش تحقیقات منابع طبیعی:
– ارایه و اجرا پروژه ها  و طرح های تحقیقاتی ملی و استانی کاربردی، توسعه ای، بنیادی.
– تحقیق و پژوهش در زمینه جنگل کاری، جنگل شناسی، جنگلداری و بهره برداری، سیاست و اقتصاد جنگل.
– بررسی و انجام مطالعات درزمینه مرتع(اکولوژی، اگرونومی و بهره برداری، به نژادی و مرتع داری).
– بررسی و تحقیق در خصوص فلورگیاهی استان و تشکیل هربار یوم.
– مطالعه و تحقیق در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده های فرعی منابع طبیعی.
– مطالعه و تحقیق در راستای کنترل و مدیریت عوامل بیولوژیک (حفاظت و حمایت منابع طبیعی).
– بررسی و تحقیق در خصوص سرخدار، صنوبر و درختان سریع الرشد.

اعم فعالیتهای در دست اجرا:
– بررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص تنک کردن در توده های طبیعی جنگل لوه.
– بررسی سازگاری کلن های صنوبر و گونه های صنعتی اکالیپتوس.
– جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان .
– تعیین علوفه قابل برداشت از مراتع استان با توجه به ظرفیت آنها.
– ارزیابی پتانسیل تولید رویشگاه، بررسی تغییرات وضعیت مرتع.
– شناخت ویژگیهای مناسب راشستان های شمال کشور.
– بررسی میزان کارایی گونه های مختلف اکالیپتوس در جذب فلزات سنگین وحفظ محیط زیست.
– پژوهش و تحقیق در مورد افزایش کاربرد استفاده از اراضی شور شمال کشور.

اعم دستاوردهای تحقیقاتی:
– تعیین پتانسیل های رویشی جنگل های دست کاشت و معرفی روش مناسب جنگلداری و جنگل شناسی.
– تعیین مناسبترین روش بذر کاری ، سن و فاصله کاشت بلوط بلند مازو.
– معرفی اکوسیستم های منحصر به فرد.
– تعیین عوامل موثر در زاد آوری و عوامل عدم موفقیت آن در جنگل های راش و بلوط.
– تهیه نقشه پوشش گیاهی مراتع ، تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع طبیعی، ارزیابی مراتع استان.
– – تعیین رویش قطری و حجمی گونه های مهم جنگلی استان.
– فنولوژی و سیکل بذر دهی گونه های مهم جنگلی استان.
– بررسی ارقام بومی و خارجی و احداث خزانه صنوبر.
– آت اکولوژِی گونه های مهم مرتعی در راستای شناخت منابع مرتعی.
–  جمع آوری و شناسایی فون حشرات جنگل ها، مراتع، شناسایی فلور و گیاهان دارویی استان.

با توجه به اهمیت و جایگاه  حفاظت از منابع  اصلی طبیعت یعنی خاک و آب بخش تحقیقات خاک و آبخیزداری در سال ۱۳۷۰ شمسی، فعالیت های علمی و پژوهشی خود را آغاز نمود و هم‌اکنون در راستای وظایف و رسالتهای مرکز ملی حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و در جهت حمایت‌های علمی از بخش اجرایی مدیریت آبخیزداری در سطح ملی و استانی فعالیت می‌نماید.
گرایش‌های تحقیقاتی
الف- گرایش حفاظت خاک با اهداف خاص:
– بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خاک.
– برآورد رسوبدهی و تهیه نقشه تولید رسوب استان.
– بررسی روشهای حفاظت خاک در دیم زارهای استان.
– تحقیق در زمینه زمین لغزه در حوضه‌های آبخیز.
– تحقیق و بررسی در زمینه فرسایش سطحی و شیاری در مناطق مختلف استان.
– تحقیق درزمینه آلودگیهای خاک و روش‌های کاهش و جلوگیری از آن در حوضه‌های آبخیز.
ب- گرایش مدیریت آبخیزها با اهداف خاص :
– تحقیق در زمینه سامانه‌های سطوح آبگیر به منظور توسعه پایدار منابع زیست محیطی.
– بررسی و ارزیابی روش‌های مدیریتی در حوضه‌های آبخیز.
– تحقیق در زمینه مدیریت جامع رواناب در حوضه‌های آبخیز شهری.
– پژوهشهای مرتبط با مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حوضه‌های آبخیز.
ج-گرایش مهندسی رودخانه با اهداف اهداف خاص:
– تحقیق در زمینه شناخت مسیل ها.
– تحقیق در زمینه هیدرولوژی رودخانه‌های استان.
– تحقیق در زمینه ساماندهی رودخانه‌ها.
– تحقیق در زمینه سازه‌های رودخانه‌ای.

همچنین این بخش با تعاملات موجود فی مابین مرکزتحقیقات گلستان و مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، در سایر زمینه‌ها از جمله حفاظت سواحل نیز فعالیت نموده در اجرای طرحهای تحقیقاتی با سایر بخشها نیز مشارکت  می نماید.
برنامه ها و افق آینده بخش
برقراری هر چه بیشتر ارتباط با دستگاههای اجرایی و کاربران.
سازماندهی گروههای تخصصی جهت بررسی و شناخت مشکلات و مناطق بحرانی.
منطقه‌بندی موضوعی استان از دیدگاه تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری.
تعیین معیارها و ضوابط مکان یابی، مراکز منطقه‌ای، ایستگاههاو پایگاههای تحقیقاتی و آزمایشگاه های استان.
فراهم نمودن زمینه و مساعدت لازم برای تهیه، تألیف و ترجمه کتاب و نشریات فنی.
برنامه‌ریزی و مدیریت برگزاری گردهمایی و کارگاههای تخصصی.
برنامه‌ریزی و مدیریت برگزاری گردهمایی و نمایشگاههای تخصصی.
مشارکت در تهیه و اجرای طرحهای پیشاهنگ و تحقیقی – ترویجی.


پژوهشگران و کارکنان بخش

 

لطف ا… پارسایی (سرپرست بخش)
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مرتعداری
مرتبه علمی : مربی پژوهش پایه ۱۳
پست الکترونیک :La_parsa@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۵۰۶۱۴
توضیحات :

 

فاطمه فدایی
مدرک تحصیلی : دکترا- سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : fadaie572@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۰۰۱۰۵
توضیحات :

 

اسدا… کریمی دوست
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد- جنگلداری
مرتبه علمی : کارشناس ارشد پژوهشی
پست الکترونیک :karimidoost@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۰۱۴۴۸
توضیحات :

 

محمد الازمنی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد – بیوسیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس ارشد
پست الکترونیک :mo_alazmani@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۵۱۱۵۷
توضیحات :

 

غلامعلی غلامی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد – جنگلداری
مرتبه علمی : کارشناس ارشد پژوهشی
پست الکترونیک :gh_golami44@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۴۳۱۹
توضیحات :

 

محمد کریم مقصودلو
مدرک تحصیلی : کارشناسی جنگلداری
مرتبه علمی : کارشناس پژوهشی
پست الکترونیک :karimmaghsudloo@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۴۹۱۳
توضیحات :

 

Gorbani

حسین قربانی
مدرک تحصیلی : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
مرتبه علمی : کارشناس ارشد پژوهش
پست الکترونیک : ghorbani_32@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۰۵۲۷۷
توضیحات :

 

اکرم احمدی
مدرک تحصیلی : دکتری علوم جنگل
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : Ahmadi.1870@gmail.com
تلفن تماس :
توضیحات :

 

سعید شعبانی
مدرک تحصیلی : دکتری جنگل داری
مرتبه علمی :استادیار پژوهش
پست الکترونیک : Saeidshabani07@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۷۸۱۵۵۱۰
توضیحات :

 

محمد رضا پارسامهر
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد-آبخیزداری
مرتبه علمی : کارشناس پژوهش
پست الکترونیک : mr_parsa52@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۱۹۶۷
توضیحات :

 

غلامرضا شاهینی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جنگلداری
مرتبه علمی : مربی پایه ۱۳
پست الکترونیک : gholamrezashahini@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۴۴۳۱
توضیحات :

 

اراز محمد مفیدی خواجه
مدرک تحصیلی :کارشناسی جغرافیای طبیعی
مرتبه علمی : کارشناس پژوهشی آبخیزداری
پست الکترونیک : Arymofidi@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۳۸۴۳۵۶۹۴۴
توضیحات :

 

محمدعلی صلبی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : mohamadalisolbi@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۰۸۶۲۹
توضیحات :

 

سپیده زوار
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس گیاهان دارویی
مرتبه علمی :کارشناس جنگل
پست الکترونیک :sezavar2008@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۹۶۶۳۱۰۳
توضیحات :

 

فرج ا… شربتی
مدرک تحصیلی : لیسانس- زراعت
مرتبه علمی : کمک کارشناس
پست الکترونیک :
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۸۳۶۸۴
توضیحات :