بخش تحقیقات علوم دامی

معرفی بخش

این بخش با توجه به پتانسیل¬های موجود دراستان در سال ۱۳۶۷ تاسیس و هم اکنون در چهار گرایش تحقیقاتی تغذیه، دام و مرتع، گوسفند و بز و اسب و تک سمیان  فعالیت دارد. بخش تحقیقات علوم دامی با توجه به اولویت بندی پتانسیل ها ، مشکلات و معضلات استان  و ضمن هماهنگی با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با ارائه ، پیشنهاد و اجرای  طرحهای تحقیقاتی مدون در خصوص دام وطیور ، زنبورعسل و با بهره وری از امکانات دستگاه های اجرائی و مشارکت  های مردمی، برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی، ارتقاء سطح علمی نیروهای تخصصی و بکارگیری تخصصهای لازم در سایر زمینه های مختلف علوم دامی مانند پرورش دامهائی نظیرگاو، گوسفند و بز ،شتر، زنبورعسل، ماکیان و … به منظور نیل به اهداف زیر در حال  پژوهش و فعالیت می باشد:
–  شناسائی خصوصیات و ویژگیهای توده های دام بومی و ارایه راه کارهای مناسب به منظور حفظ آنها بعنوان بانک و ذخائر ژنی  استان .
–  به گزینی،اصلاح نژاد، امکان پدیدآوری آمیخته های پربازده از توده های خالص موجود استان.
–  شناسایی منابع جدید استانی مواد غذایی قابل استفاده در تغذیه دام و طیور.
–  تعیین مناسب ترین شیوه های نگهداری و عمل آوری ضایعات کشاورزی جهت مصرف خوراک دام و طیور.
–  پژوهش در  پراکنش منطقه ای دام و طیور و زنبور عسل .
– استفاده از روشهای علمی و عملی در افزایش بهبود کیفی و کمی تولیدات دامی استان .
– پژوهش در زمینه معماری و کاربرد  مواد و مصالح بومی در بهینه سازی جایگاه دام و طیور.
–  بررسی راههای گسترش و افزایش ارتباط فی ما بین تحقیق واجرا مشارکت بخش خصوصی درتحقیقات علوم دامی.

  برای دستیابی به اهداف ذکر شده، این بخش در حال حاضر با دارا بودن حدود ۱۰  عضو هیات علمی و کارشناس محقق عهده دار وظایف محوله می باشد. لذا شرایط و فعالیت های تحقیقاتی ذکر شده همکاران بخش سبب گشته تاکنون  پروژه و طرح های تحقیقاتی مختلفی در زمینه استفاده بهینه از بقایای محصولات زراعی و کشاورزی و ضایعات گوناگون کارخانجات در استان، بررسی وضعیت  دام و طیور (گوسفند، گاو، اسب، شتر، طیور و زنبور عسل) و هم چنین در خصوص بررسی مسائل مربوط به تغذیه، پرورش و اصلاح نژاد دام و طیور و مشکلات آنها ، مورد پژوهش قرار گیرد.
فعالیت های عملی بخش تحقیقات علوم دامی علاوه بر اجرا در دو ایستگاه تحقیقاتی  چالکی (زنده یاد مهندس کمالی) و عطا آباد ، در واحد های دام و طیور مردمی نیز انجام می شود.

ضمنا”تمامی تجزیه های مربوط به خوراک دام وطیور مورد نیاز جهت پروژه و طرح های تحقیقاتی  درآزمایشگاه  آنالیز مواد غذایی  بخش که  مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز مواد غذایی  بوده صورت می گیرد که علاوه بر سرویس دهی به دستگاه های اجرایی و بخش های مختلف استان، در ارایه خدمات به متقاضیان از استان های همجوار نیز فعال می باشد.


 

پژوهشگران و کارکنان بخش

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
رضا کمالی (رییس بخش) نمایش
مختار مهاجر نمایش
کاظم یوسفی نمایش
کریم نوبری نمایش
عبداله سمیعی نمایش
عبداله کاویان نمایش
قربان محمد آنه قرجه نمایش
محمد اعتراف نمایش
افشین رحیمی نمایش
علیرضا برسلانی نمایش
علی جعفرپور واوسری نمایش
محمد تقی محمد زمانی نمایش