حوزه ریاست

دکتر ابوالفضل فرجی

 


رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی: دکترای زراعت
مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: abolfazlfaraji@yahoo.com

آدرس: گرگان – خیابان شهید دکتر بهشتی – روبروی سازش

تلفن:  ۳۲۱۷۴۸۳۶ – ۰۱۷

دورنگار: ۳۲۱۷۴۸۱۳ – ۰۱۷