معاون آموزشی


دکتر محمدعلی آقاجانی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی : دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
پست الکترونیک : maaghajanina@yahoo.com
تلفن تماس :

آدرس: گرگان – بلوار کاشانی – چهار راه بعثت – جنب تعاون روستایی

تلفن دفتر کار:  ۳۲۱۵۰۱۱۴ – ۰۱۷